LJ System AB
ProdukterTjänsterKurslokalerKontorshotellKurser & SeminarierOm företaget
Kurser & seminarier Kurser & seminarier

Följande kurser och seminarier är aktuella för tillfället. Från den här sidan kan du få mer information, samt anmäla dig till kurserna.

Kyrkogård grundkurs - Webinar

Datum:
28 - 29 March
Sista anmälningsdag:
2017-03-20
LJ System inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (28/3) ägnas åt gravboken och dag 2 (29/3) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!

Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer information om den här kursen...

Bokning grundkurs, halvdag - Webinar

Datum:
30 March
Sista anmälningsdag:
2017-03-27
LJ System inbjuder till en grundkurs i det helt webbaserade FAS Bokning. Vi går igenom alla delar i bokningssystemet från att registrera bokningar till fakturering och rapporter, appar samt kopplingar till Reskontra och Kyrkogård. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Kyrkogård Sökning - Webinar

Datum:
04 April
Sista anmälningsdag:
2017-03-27
LJ System inbjuder till kurs anpassad speciellt för dig som arbetar och söker information i FAS Kyrkogård. Vi går igenom hur programmet fungerar i grunden och koncentrerar oss sedan på hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan söka i programmet. Vi söker efter gravar, gravplatser, gravskötslar, anhöriga, fakturor mm.  Ta tillfället i akt och lär dig hittar, leta och söka efter information på ett effektivt sätt i FAS Kyrkogård.

Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor kommer självklart att finnas!
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Kyrkogård grundkurs - Göteborg

Datum:
26 - 27 April
Sista anmälningsdag:
2017-04-10
LJ System inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (26/4) ägnas åt gravboken och dag 2 (27/4) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Lön Grundkurs - Webinar

Datum:
09 May
Sista anmälningsdag:
2017-04-28
LJ System inbjuder till grundkurs i FAS Lön. Vi går igenom grundläggande uppgifter som t ex de viktiga inställningarna i personregistret men tittar även på lönearter, arbetsschema, fördelningar mm. Vi följer löneberedningen från början till slut för både utbetalning av månadslöner, timlöner, ersättning till uppdragstagare samt arvode till förtroendevalda. Vi gör även återkopplingar till Kyrkans avtal.

Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Lön Grundkurs - Lund

Datum:
11 May
Sista anmälningsdag:
2017-04-26
LJ System inbjuder till grundkurs i FAS Lön. Vi går igenom grundläggande uppgifter som t ex de viktiga inställningarna i personregistret men tittar även på lönearter, arbetsschema, fördelningar mm. Vi följer löneberedningen från början till slut för både utbetalning av månadslöner, timlöner, ersättning till uppdragstagare samt arvode till förtroendevalda. Vi gör även återkopplingar till Kyrkans avtal.
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Anläggning - Webinar

Datum:
23 May
Sista anmälningsdag:
2017-05-15
LJ System inbjuder till kurs i FAS Anläggning. Här går vi igenom samtliga funktioner som t.ex. registering av anläggningsobjekt, kommande investeringar till budget med budgetsimuleringsfunktionen, hur man ändrar till/registrerar komponenter enligt K3 regelverket, inventeringsfunktionen, rapporter samt mycket annat. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna och genomför övningar med belysande exempel.
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...

Budget i FAS inför K3 med PWC - Lund

Datum:
30 May
Sista anmälningsdag:
2017-05-19
LJ System inbjuder i samarbete med PWC till budgetseminarie. Kursdagen ägnas åt aktuella frågor som K3 och vad man ska tänka på i budgetarbetet gällande detta regelverk samt hur man med det kraftfullla budgetverktyget i FAS enkelt skapar såväl nästa års budget som flerårsbudget. Vi går också igenom hur du via FAS får ut bra budgetrapporter såväl under budgetarbetets gång som till presentation av den färdiga budgeten.
Mer information om den här kursen...
Anmäl dig till den här kursen...
LJ System AB, Klostergatan 14L, 222 22 Lund, Sweden
Phone: +46 46-14 84 00   E-mail: info@ljsystem.se
Starta Fjärrhjälp för Windows Starta Fjärrhjälp för Mac